Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Platba stravného

bankovním převodem na účet č. 9039091/0100 + varabilní symbol dítěte přidělený školkou, formou trvalého příkazu.

  • platba musí být provedena nejpozději do 25. dne na měsíc následující

Omluva nepřítomnosti

NEJPOZDĚJI DO 8.00 HOD NA TEL.ČÍSLO 283 880 039

Alergie

alergie vašeho dítěte na potraviny nám prosím sdělte písemnou formou do kanceláře školní jídelny.

Vyúčtování stravného

v měsíci únoru a červenci na účet z kterého byla platba prováděna. Chybné platby mezi účty ŠJ a MŠ nepřevádíme.

Veškeré informace a dotazy s Vámi ráda projednám po telefonické dohodě v kanceláři ŠJ.

Kontakt

Vedoucí školní jídelny: Radka Štefanová

Email:   sjpodkrocinkou@seznam.cz

Telefon: 283 880 039

Sudý týden: pondělí, středa, pátek / 8:00 - 16:00

Lichý týden: úterý, čtvrtek / 8:00 - 16:00

Základní informace:

Děti 3-6 let:

Přesnídávka 11,- Kč + 3.- Kč pitný režim  
Oběd 26,- Kč   
Svačina8,- Kč   
Celodenní stravné 48,- Kč Celodenní měsíčně1056,- Kč
Polodenní stravné40,- Kč Polodenní měsíčně880,- Kč

Děti 7 let:

Přesnídávka 12,- Kč + 3.- Kč pitný režim  
Oběd 27,- Kč   
Svačina9,- Kč   
Celodenní stravné 51,- Kč Celodenní měsíčně1122,- Kč
Polodenní stravné42,- Kč Polodenní měsíčně924,- Kč