Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Platba stravného

bankovním převodem na účet č. 9039091/0100 + varabilní symbol dítěte přidělený školkou, formou trvalého příkazu.

  • platba musí být provedena nejpozději do 25. dne na měsíc následující

Omluva nepřítomnosti

NEJPOZDĚJI DO 8.00 HOD NA TEL.ČÍSLO 283 880 039

Alergie

alergie vašeho dítěte na potraviny nám prosím sdělte písemnou formou do kanceláře školní jídelny.

Vyúčtování stravného

v měsíci únoru a červenci na účet z kterého byla platba prováděna. Chybné platby mezi účty ŠJ a MŠ nepřevádíme.

Veškeré informace a dotazy s Vámi ráda projednám po telefonické dohodě v kanceláři ŠJ.

Kontakt

Vedoucí školní jídelny: Radka Štefanová

Email:   sjpodkrocinkou@seznam.cz

Telefon: 283 880 039

Sudý týden: pondělí, středa, pátek / 8:00 - 16:00

Lichý týden: úterý, čtvrtek / 8:00 - 16:00

Základní informace:

Děti 3-6 let:

Přesnídávka  11,- Kč  + 3.- Kč pitný režim    
Oběd  26,- Kč      
Svačina 8,- Kč      
Celodenní stravné  48,- Kč   Celodenní měsíčně 1056,- Kč
Polodenní stravné 40,- Kč   Polodenní měsíčně 880,- Kč

Děti 7 let:

Přesnídávka  12,- Kč  + 3.- Kč pitný režim    
Oběd  27,- Kč      
Svačina 9,- Kč      
Celodenní stravné  51,- Kč   Celodenní měsíčně 1122,- Kč
Polodenní stravné 42,- Kč   Polodenní měsíčně 924,- Kč