Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz
Image is not available

Vítejte na stránkách naší školky


466/44

Praha 9

Praha 9

Praha 9

POD KROCÍNKOU
Image is not available
Image is not available

CHCI SE BAVIT

Praha 9

Praha 9

ZÁROVEŇ VŠAK POZNÁVAT

CHCI SI HRÁT
MŠ POD KROCÍNKOU 466/44
Image is not available
Image is not available

Vítejte na stránkách naší školky


POD KROCÍNKOU 466/44

Praha 9

Praha 9

Praha 9

CESTA ZA DUHOU
Image is not available
Image is not available

Vítejte na stránkách naší školky


466/44

Praha 9

Praha 9

Praha 9

POD KROCÍNKOU
Shadow
Slider

MODRÁ

ZELENÁ

ŽLUTÁ

ČERVENÁ

UPOZORNĚNÍ

 

         Vstup do budovy školy pouze v respirátoru.

V souvislosti s výskytem koronaviru v ČR škola zvýšila desinfekční opatření v prostorách školy. 

Dítě s podezřením na respirační onemocnění nebude do MŠ přijato !

DRAKIÁDA ,,odpolední létání s dráčkem Fráčkem,,

Ve středu 6.10.2021 od 15.30 hodin na zahradě MŠ Pro děti jsou připravené hry a soutěže, čeká je i malé překvapeníSpolečné opékání buřtíků, které si ...

Vážení rodiče, se začátkem nového školního roku chceme přivítat Vás, ale hlavně Vaše děti. Všem přejeme, abychom následující měsíce prožili společně ve třídách i na ...

Informace o personální změně ve vedení MŠ

Bc. Libuše Kopecká k 31.8.2021 končí ve funkci ředitelky MŠ Pod Krocínkou. Do dalších let jí přejeme hlavně dobré zdraví. Od 1.9.2021 je řízením organizace pověřena ...

Omezený provoz 1.9.2021

Po dohodě se zřizovatelem je ve středu 1.9.2021 z organizačních důvodů stanoven provoz MŠ Pod Krocínkou do 12:30 hodin. Žádáme rodiče o včasné vyzvednutí dětí. ...

PRAVIDLA PRO VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘI NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ V POSLEDNÍCH 14 DNECH

Seznam zemí podle rizika nákazy Děti mladší 6 let:- které se vrátily ze zemí s vysokým rizikem nákazy (červeně a černě zbarvené země) Covid-19, nejsou ...

Mateřská škola se nachází ve vilové zástavbě městské části Prahy 9 Vysočany v blízkosti Klíčovského lesoparku.

Budova školy, která je od  roku 1982 průběžně renovována, se skládá ze dvou patrových pavilonů a hospodářské části kuchyně a zázemí. Součástí MŠ je zahradní domek se sociálním vybavením pro pobyt dětí venku. Maximální kapacita školy je 112 dětí.

Celou budovu obklopuje krásná a rozsáhlá zahrada, která poskytuje dětem mnohostranné využití. Větší část pozemku je zastíněna vzrostlými stromy, dřevinami a porostlá travnatým povrchem. Školní zahrada umožňuje celoroční pobyt dětí v přírodním prostředí a je každodenně využívána k pohybovým, vzdělávacím i environmentálním činnostem, které úzce souvisejí se vzdělávacím obsahem ŠVP. Konají se zde akce s rodiči a přáteli školy - sportovní hry, zahradní slavnosti, zábavná odpolednem, vzdělávací akce i posezení u ohniště. Zahrada mateřské školy je vybavena herními prvky, rozmanitými druhy prolézaček, klouzaček, krytým pískovištěm, kladinami, oválem s dopravními značkami, dřevěným altánem, několika druhy lezeckých stěn, travnatým fotbalovým hřištěm, ohništěm a pítky.

Velký důraz klademe na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství.

MŠ POD KROCÍNKOU

Pod Krocínkou 466/44
190 00 Praha 9- Vysočany
IČ: 709 203 71
ID schránka: kf7kxy3
číslo účtu - školné: 21938081 / 0100
číslo účtu - stravné: 9039091 / 0100

Litujeme, nepodařilo se nám najít žádné příspěvky. Zkuste jiné vyhledávání.

OMLUVA NEPŘÍTOMNOSTI