Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

O NÁS

Duha, která je logem mateřské školy symbolizuje barevné označení jednotlivých tříd a rozmanitost činností naší školy. Název vzdělávacího programu „Cesta za duhou“ symbolizuje jednotlivé cesty poznání.

Vize naší školy

Rozvíjet zdravý životní styl a úctu k životu ve všech jeho formách. Vést děti k touze poznávat svět kolem nás ve všech jeho podobách a naučit se využívat poznané k dalšímu učení a objevování.

 

Dlouhodobá koncepce rozvoje

 • Předávat a formou hry zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí ve skupině vrstevníků, cestou výchovy, vzdělávání a prožitků, založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů.
 • Systematicky a všestranně připravovat děti na vstup do základní školy.
 • Využívat environmentální výchovu ve všech oblastech vzdělávání.
 • Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí a tím vytvořit základy celoživotního vzdělávání.
 • Dlouhodobě si udržet status moderní, děti nestresující MŠ, která respektuje požadavky na výchovu a vzdělávání moderní společnosti.

 

Mateřská škola se nachází ve vilové zástavbě městské části Prahy 9 Vysočany v blízkosti Klíčovského lesoparku.

 

0032

Budova školy, která je od  roku 1982 průběžně renovována, se skládá ze dvou patrových pavilonů a hospodářské části kuchyně a zázemí. Součástí MŠ je zahradní domek se sociálním vybavením pro pobyt dětí venku. Maximální kapacita školy je 112 dětí.

BAS_0140

Celou budovu obklopuje krásná a rozsáhlá zahrada, která poskytuje dětem mnohostranné využití. Větší část pozemku je zastíněna vzrostlými stromy, dřevinami a porostlá travnatým povrchem. Školní zahrada umožňuje celoroční pobyt dětí v přírodním prostředí a je každodenně využívána k pohybovým, vzdělávacím i environmentálním činnostem, které úzce souvisejí se vzdělávacím obsahem ŠVP. Konají se zde akce s rodiči a přáteli školy - sportovní hry, zahradní slavnosti, zábavná odpolednem, vzdělávací akce i posezení u ohniště. Zahrada mateřské školy je vybavena herními prvky, rozmanitými druhy prolézaček, klouzaček, krytým pískovištěm, kladinami, oválem s dopravními značkami, dřevěným altánem, několika druhy lezeckých stěn, travnatým fotbalovým hřištěm, ohništěm a pítky.

Mateřská škola má dostatečně velké prostory a prostorové uspořádání, které vyhovuje rozmanitým frontálním, skupinovým i individuálním činnostem dětí. Obzvláště oblíbené jsou tematicky zaměřené hrací koutky, které umožňují navození větší intimity v herně a podporují samostatnou tvořivost a experimentování dětí. V budově jsou čtyři barevně rozlišené třídy a k nim příslušné šatny se sociálním zařízením. Mateřská škola má IT tabuli pro vzdělávací činnost dětí a plně vybavenou keramickou dílnu. Ve třídách jsou i chovatelské koutky.
Hračky, pomůcky, náčiní a materiály pro tvořivé hry a činnosti dětí jsou zdravotně nezávadné, v dostatečném počtu, dětem dobře přístupné a průběžně doplňované a obnovované.
Děti svými výtvarnými pracemi zdobí vnitřní i venkovní prostory MŠ.

Součástí MŠ je plně vybavená kuchyně. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Informace o složení jídelníčku je umístěno na vývěskách v jednotlivých třídách a na webových stránkách školy. Děti mají celodenně přístup k tekutinám, samy se obsluhují. Děti do jídla nenutíme, nicméně dbáme na to, aby děti předložené jídlo ochutnaly.

Naše MŠ se zapojila do projektu „NECHCI KAZY“, děti i pedagogové dbají na správnou techniku čištění zubů a důslednost hygieny úst. V rámci tohoto projektu si děti každý den čistí zuby po obědě. Pro rodičovskou veřejnost pořádáme přednášky s praktickou ukázkou správné techniky čištění zubů za asistence mediků z lékařské fakulty.

K odpočinku dětí přistupujeme s ohledem na jejich individuální potřeby, do spánku je nenutíme, ale nabízíme, obzvláště starším dětem, klidové činnosti.

Doplňkové programy školy

 • seznamování se základy anglického jazyka
 • PC gramotnost
 • přípravný program pro vstup do ZŠ
 • tvoření z keramické hlíny
 • sportovní hry
 • předplavecká výchova
 • hudební radovánky
 • zdravotně preventivní program
 • divadelní hrátky
 • předčtenářská gramotnost
 • ekologický program