Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

ZÁPIS DO MŠ

Zápisy do mateřských škol 2023/2024

Зарахування до дитячого садкана 2023/2024

Následující informace nejsou určeny zákonným zástupcům dětí s dočasnou ochranou za účelem strpění pobytu, pro ně budou informace zveřejněny v průběhu dubna.

Наступна інформація не призначена для законних представників дітей, які мають тимчасовий захист з метою тривалого перебування, інформація для них буде опублікована протягом квітня.

INFORMACE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ ZŘIZOVANÝCH MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 9 PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Podání se uskuteční formou elektronické registrace do vybrané mateřské školy v termínu od 3. 4. do 23. 4. 2023 a následně vlastní zápis prezenčně ve dnech 2. a 3. května 2023 od 13.00 do 17.00 hodin v MŠ Pod Krocínkou.

V případě, že nemáte možnost provedení výše uvedené elektronické registrace, může zákonný zástupce dítěte provést tuto registraci dne 17. 4. 2023 přímo v mateřské škole Pod Krocínkou od 10.30 do 11.30 hodin.

Více informací a elektronická registrace na adrese: zapisdoms-praha9.praha.eu/

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024: zapisdoms-praha9.praha.eu/kriteria

Spádová oblast pro všechny MŠ MČ Prahy 9 je celé území MČ Praha 9.

_________________________________________________________________________

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2023/2024 pro děti ukrajinských uprchlíků (s dočasnou ochranou za účelem strpění pobytu) proběhnou dne 15. 6. 2023 od 10.00 do 11.00 hodin.  Bližší informace budou zveřejňovány průběžně na webových stránkách škol.
Зарахування до дитячого садкана 2023/2024 навчальний рік дітей українських біженців (з тимчасовим захистом з метою перебування) відбудеться  15. червня 2023 року з 10.00 до 11.00. Більше інформації буде опубліковано на сайті школи.

ЗАПИС ДО ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ НА 2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ДЛЯ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ З ВІЗОЮ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ

Відбудеться 5.6.2023 з 8 до 12 години та з 13 до 16 години, в будівлі Управління міського району Прага 9, кабінет №106, буде видано та опрацьовано:

  1. Заява про прийом дитини до дошкільної освіти
  2. Реєстраційний лист дитини

Для допомоги із заповненням цих документів буде присутній співробітник департаменту освіти та перекладач.

Особисті записи в приміщеннях садків відбудуться 15 червня 2023 року, у всіх дитячих садочках на території Праги 9. Час встановлюють директорки садочків.

УВАГА: Діти, які до 31.8.2023 не досягли 5-річного віку, повинні подати підтвердження про обов'язкову вакцинацію.

Критерії, умови та перелік необхідних документів – будуть опубліковані тут до кінця березня 2023 року.

2023-2024 навчальний рік розпочнеться 4 вересня 2023 року.