Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

ZÁPIS DO MŠ

 

Ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem MČ Praha 9 dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuje zápis mateřské školy Pod Krocínkou 466, Praha 9 pro školní rok 2020/2021.

Formuláře pro přjetí dítěte jsou budou ke stažení, vyplnění a vytištění na webových stránkách všech mateřských škol (www.mspodkrocinkou.cz).  

 

PŘÍJEM FORMULÁŘŮ:

Vyplněné žádosti o přijetí dítěte a evidenční list zákonní zástupci odevzdají v mateřské škole ve dnech........

 

Při podání žádosti o přijetí dítěte žadatel předloží občanský průkaz  pro ověření trvalého pobytu na území MČ Praha 9, rodný list dítěte, u cizinců doklad o legalizovaném pobytu a další případné dokumenty (viz Pravidla pro přijímání)

Pokud se nemůže dostavit žadatel (nebo druhý rodič – zákonný zástupce) osobně, může formuláře odevzdat jiná osoba s ověřenou plnou mocí (viz Plná moc k zastoupení). Je nutné doložit trvalý pobyt na území MČ Praha 9 alespoň jednoho  ze zákonných zástupců dítěte.

Příjem formulářů je možný pouze ve výše uvedených termínech, jiný termín nebude akceptován.

 
Informace k zápisům:

Pravidla pro příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Pod Krocínkou pro školní rok 2020/2021 budou k nahlédnutí ve vývěsce na budově školy. Všechny ostatní informace jsou součástí stanovených Pravidel pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Doporučuji jejich důkladné prostudování  pro zajištění bezproblémového průběhu přijímacího řízení!

 

 

Bc. Libuše Kopecká
ředitelka školy            

MŠ POD KROCÍNKOU

Pod Krocínkou 466/44
190 00 Praha 9- Vysočany
IČ: 709 203 71
číslo účtu - školné: 21938081 / 0100
číslo účtu - stravné: 9039091 / 0100

NAPIŠTE NÁM

Zadejte, prosím, Vaše jméno.
Zadejte Vaši zprávu