Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

ZÁPIS DO MŠ

Zápisy do mateřských škol 2024/2025

INFORMACE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ ZŘIZOVANÝCH MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 9 PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025,

https://zapisdoms-praha9.praha.eu/

Podání se uskuteční formou elektronické registrace do vybrané mateřské školy v termínu od 2. 4. do 26. 4. 2024 a následně vlastní zápis prezenčně ve dnech 6. května od 13.00 do 17.00 hodin a 7. května 2024 od 13.00 do 16.00 hodin v MŠ Pod Krocínkou.

V případě, že nemáte možnost provedení výše uvedené elektronické registrace, může zákonný zástupce dítěte provést tuto registraci ve dnech 23.4.2024 nebo 24.4.  přímo v mateřské škole Pod Krocínkou od 10.00 do 12.00 hodin.

 

Spádová oblast pro všechny MŠ MČ Prahy 9 je celé území MČ Praha 9.

Pokud má dítě adresu trvalého pobytu na území MČ Praha 9, je jeho spádovou mateřskou školou jákoliv mateřská škola zřizovaná MČ Praha 9.

_________________________________________________________________________

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MČ P9
PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

Organizační pokyny pro zápis do mateřské školy