Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

ZÁPIS DO MŠ

UPOZORNĚNÍ KAPACITA MŠKAPACITA MŠ V UK

 

INFORMACE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ ZŘIZOVANÝCH MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 9 PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Podání se uskuteční formou elektronické registrace do vybrané mateřské školy v termínu od 4. 4. do 24. 4. 2022 a následně vlastní zápis prezenčně ve dnech 3. a 4. května 2022 ve všech MŠ zřizovaných MČ Praha 9.

Spádová oblast pro všechny MŠ MČ Prahy 9 je celé území MČ Praha 9.

Rozpis hodin zápisů ve dnech 3. a 4. května 2022 stanoví ředitelky individuálně a rozpis bude zveřejněn na webových stránkách jednotlivých MŠ.

Více informací a elektronická registrace na adrese : https://zapisdoms-praha9.praha.eu/

 

Případně si může žádost a  evidenční list v papírové podobě  od 25.4. 2022 do 29.4.2022 vyzvednout v MŠ ve ŽLUTÉ třídě  od 15,00 – 16,30 hodin.


Po elektronické registraci je nutné žádost a evidenční list vytisknout a spolu s potvrzením od lékaře a rodným listem dítěte (případně jinými doklady), doručit do mateřské školy 3.5. nebo 4.5.2022 v době od 13,00 do 17,00 hod.

Během zápisů bude zákonným zástupcům přiděleno REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE. Pod tímto číslem bude v souladu s ustanovení § 183 odst. 2 zákona 561/2004 SB. (Školský zákon) zveřejněna informace o přijatých dětech, a to na oficiálním webu MŠ a veřejně přístupné vývěsce MŠ. Seznam přijatých dětí (registračních čísel) se zveřejní na webových stránkách mateřských škol do 31. 5. 2022. V případě přijetí dítěte do MŠ se rozhodnutí o přijetí NEZASÍLÁ.

 

INFORMACE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ ZŘIZOVANÝCH MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 9 PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
PRO OBČANY UKRAJINY, KTEŘÍ DO ČR PŘICESTOVALI PO 24.2.2022

Více zde: https://www.mskytlicka.cz/news/zapis-pro-skolni-rok-2022-23/

Zápisy pro děti z Ukrajiny, které přicestovaly po 24.2.2022 (записів для дітей з України, які прибули після 24.02.2022)06.06.2022

Zápis proběhne 14.6. v 13 – 15 hodin a 15.6. v 10 – 11 hodin.
S sebou veškeré doklady podle informací a potvrzení o očkování platném v ČR.

реєстрація відбудеться 14.06. з 13 – 15 год та 15.6. з 10:00 до 11:00.
Принести всі документи відповідно до інформації та підтвердження вакцинації, що діє в Чеській Республіці.