Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

ZÁPIS DO MŠ

 

Ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem MČ Praha 9 dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuje zápis mateřské školy Pod Krocínkou 466, Praha 9
pro školní rok 2021/2022 
ve dnech 3. a 4. května 2021.

Formuláře pro přijetí dítěte jsou ke stažení, vyplnění a vytištění na webových stránkách mateřské školy www.mspodkrocinkou.cz.

Forma zápisu:

  • do datové schránky mateřské školy ID kf7kxy3
  • poštou (rozhodující je datum odeslání t.j. 3. a 4. května 2021)
  • podáním v zalepené obálce do schránky určené pro zápis (umístěné na plotu)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý email)

Nutno dodat kopii občanského průkazu a rodného listu dítěte. 

V evidenčním listu uveďte čitelně váš email, na který obdržíte registrační číslo dítěte.

Bc. Libuše Kopecká
ředitelka školy            

MŠ POD KROCÍNKOU

Pod Krocínkou 466/44
190 00 Praha 9- Vysočany
IČ: 709 203 71
ID schránka: kf7kxy3
číslo účtu - školné: 21938081 / 0100
číslo účtu - stravné: 9039091 / 0100

Litujeme, nepodařilo se nám najít žádné příspěvky. Zkuste jiné vyhledávání.

OMLUVA NEPŘÍTOMNOSTI