Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Datum: 01. 09. 2021 - 30. 09. 2021

Vážení rodiče,

se začátkem nového školního roku chceme přivítat Vás, ale hlavně Vaše děti.

Všem přejeme, abychom následující měsíce prožili společně ve třídách i na zahradě, nikoliv v zavřené školce a při distanční výuce. Věříme, že společně vytvoříme bezpečné prostředí, ve kterém se děti budou moci věnovat všem připraveným činnostem.

Umístění svého dítěte v jednotlivých třídách najdete na webových stránkách a na vývěsce před mateřskou školou v úterý 31.8.2021 pod variabilním symbolem dítěte.

Na spolupráci se těší kolektiv MŠ Pod Krocínkou.