Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Návštěva ZŠ Litvínovská

Všichni předškoláčci navštívili dnes ZŠ Litvínovská 600. Děti se podívaly nejdříve do tělocvičny, kde si mohly zaběhat. Poté vedla naše cesta do prvních tříd, kde nás přivítaly nejen paní učitelky, ale i kamarádi a kamarádky z naší mateřské školy, kteří loni nastoupily povinnou školní docházku. V jedné z tříd byl český jazyk, kde si děti poslechly jak prvňáčci umí číst a co již za rok budou také zvládat. Potom si děti společně zazpívaly. V další třídě probíhala matematika a prvňáčci přenechali svá místa v lavicích a tak si všichni předškoláci nadšeně vyzkoušeli příklady z matematiky. Naše cesta skončila na jejich krásném hřišti. Dostali jsme desatero pro prvňáčky, co by děti měly umět.