Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

co dítě potřebuje při vstupu do mš

Příspěvková organizace:

 

 

Příspěvková

organizace

Text

 

Rozpočet Rozpočtový výhled
rok 2017 rok 2018 rok 2019
příspěvek na provoz od zřizovatele      
 

 

 

Mateřská škola

 

Pod Krocínkou

 

 

 

 

 

 

 

náklady celkem       7 744,00              7 784,00              7 809,00   
náklady na provoz       2 904,00           2 944,00           2 969,00
 - v tom náklady na školní jídelnu         328,00                 348,00                368,00   
přímé náklady na vzdělávání       4 840,00           4 840,00           4 840,00
vlastní výnosy celkem       1 320,00              1 330,00              1 335,00   
 - v tom příjmy od rodičů       1 320,00           1 330,00           1 335,00
dotace ze SR MŠMT       4 840,00              4 840,00              4 840,00   
příspěvek na provoz od zřizovatele       1 584,00              1 614,00              1 634,00