Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz
Načítám Akce

AKCE

Prázdninový provoz pro přihlášené děti

Vážení rodiče,
mateřská škola Pod Krocínkou zajišťuje prázdninový provoz v termínu 11.7. – 15. 7. 2022
pro děti přijaté do MŠ Pod Krocínkou, MŠ Kytlická a MŠ Novoborská.
Provoz je přednostně určen pro děti zaměstnaných rodičů z důvodu omezené kapacity a
nezbytných oprav probíhajících v jednotlivých mateřských školách.
V případě zájmu o zařazení dítěte do mateřské školy Pod Krocínkou je nutné odevzdat
vyplněné dokumenty ve vaší MŠ:
• Evidenční list dítěte (kopii předá vaše mateřská škola)
• Žádost o zařazení dítěte do prázdninového provozu
Úhrada v hotovosti v den nástupu na prázdninový provoz – prosím přesnou částku
• ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ve výši 250,-Kč
(v případě, že dítě nenastoupí na prázdninový provoz se úplata nevrací) HRADÍ DĚTI,
které neplní povinnou předškolní docházku.
• STRAVNÉ ve výši 225,- Kč (45,- Kč za 1 den prázdninového provozu).
Přihlášky a platby po tomto termínu nebudou v žádné MŠ akceptovány!
Provoz MŠ Pod Krocínkou je od 7.00 do 17.00 hod.
Seznam přijatých dětí a jejich zařazení do jednotlivých tříd bude vyvěšen na vchodových dveřích
v den nástupu.
Dítě při příchodu předávejte pouze pedagogovi.
Vyzvedávání dětí z MŠ v době 12.30 – 12.45 hod. a 15.00 – 17.00 hod. Dítě bude vydáno jen
zákonným zástupcům nebo osobě předem jimi pověřené.
Nebude-li dítě včas vyzvednuto ( do 17.00 hod ), je povinností zákonných zástupců se spojit s MŠ
a domluvit se na dalším postupu.
Své děti omlouvejte do formuláře na webu školy a na tel. čísle: 283 880 039 do 8.00 hod
(záznamník je v provozu 24 hod. denně).
Prázdninový provoz je vždy náročnější. S případnými problémy nebo dotazy se obracejte
výhradně na vedení MŠ.
Věříme, že se vám u nás bude líbit. Za kolektiv MŠ vám přeji krásné prázdniny a těším se na
setkání.
M