Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Zvířata v zimě

Datum: 24. 01. 2022 - 28. 01. 2022

Téma: Týdenní plán

 
  • rozeznávání jednotlivých druhů ptáků – žijících ve městě, v lese, u vody + správné krmení
  • poznávání druhů zvířat přežívajících v zimě – péče o zvířata v lese
  • zamyšlení k významu a důležitosti péče o zvířata v zimě
  • rozumové činnosti: ukázky demonstračních obrázků – ptáci, zvířata v zimě, poznávání stop zvířat
  • rozvoj zrakového vnímání: skládání obrázků z několika částí, pexeso, zrakové bludiště, hledání rozdílů na obrázcích
  • předmatematické představy: počítání – ptáci, hra „Kdo má větší zásoby“ – porovnávání více x méně
  • výtvarné aktivity: výroba papírového krmítka s ptáčky (malba temperovými barvami), tvoření papírové koláže
  • poslech čtených příběhů „Jak vypadá stopa lišky?“, Místo, kde žije král jelen“, „Hladový vrabeček“, „O špačkovi, který zapomněl odletět do teplých krajin“ – nácvik pozornosti, sluchového vnímání a paměti, práce s textem
  • zimní básničky a písničky
  • ranní cvičení: chůze po lavičce (plazení, přeskoky), překážková dráha (přelézání, poskoky), protahovací cviky s plastovými míčky, hmatová cesta
ÚKOL :kol 27.1.