Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

ZLATÝ LÍSTEK Z JAVORA…zima už jde do dvora

Datum: 15. 11. 2021 - 19. 11. 2021

Téma: týdenní plán

  • Uvědomování si změn v přírodě – roční koloběh přírody a cyklus stromů
  •  Význam stromů, jejich obnovy, co se vyrábí ze dřeva
  •  Poznávání různých druhů materiálů – třídění a rozlišování předmětů
  • Využití vylisovaných listů pro výtvarné aktivity
  • Hra na Orffovy nástroje, zpěv za doprovodu klavíru – píseň „Listopad“ – s dramatizací a padajícími papírovými listy
  • Učení básně: „Podzim“
  • Rozvoj zrakového vnímání – vyhledávání a skládání polovin obrázků podzimních listů
  • Rozvoj předmatematických dovedností – sbírání různých podzimních obrázků dle pokynů a jejich sčítání
  • Zdokonalování osové souměrnosti – dokreslování poloviny listů
  • Ranní cvičení: skok do dálky z místa; podlézání nataženého lana; hod na cíl míčem do koše