Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Život na louce

Datum: 22. 05. 2023 - 26. 05. 2023

Téma: Život na louce

Integrovaný blok: Cesta přírodou
  • Ukážeme dětem, že i život v travnatém porostu někde za domem, na zahradě, v lese nebo ve školce:) může být plný tajemství a zajímavých informací
  • Seznámíme se základními druhy brouků a motýlů, se kterými se mohou setkat i u nás na školní zahradě( bělásek řeřichový, otakárek fenyklový, ruměnice pospolná apod.)
  • Povíme si základní informace o stavbě těla hmyzu a jejich významu pro přírodu a ekosystém
  • Vyzdvihneme význam včel
  • Vytvoříme si výtvarné dílo s hmyzí tématikou
  • Zahrajeme si novou hru "na motýlky"
  • Půjdeme na vycházku do okolí MŠ, kde budeme pozorovat přírodu
  • Naučíme se píseň Komáři se ženili
  • Budeme se též věnovat logopedické prevenci a gymnastice mluvidel a naučíme se rytmizovaná říkadla o přírodě
Akce v MŠ: Dne 25.5.2023 v  9. hod. MIKROKLIMA v Parku přátelství. Bližší informace u p.učitelek a na nástěnce Modré třídy