Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

ZIMA A ZVÍŘÁTKA

Datum: 13. 02. 2023 - 17. 02. 2023

Téma: zima a zvířátka

ZIMA A ZVÍŘÁTKA
  • zima a zvířátka – povídání nad obrázky o zimě, o tom, jak v zimě žije lesní zvěř a ptáci
(jak jim pomoci, co jim dávat a co ne)
  • třídění zvířata x ptáci, názvy, hádanky
  • písničky o zimě = „Bude zima, bude mráz“ - pohyb, rytmus
  • básnička - „Krmítko“
  • grafomotorika – uvolňovací cviky, grafomotorické listy
  • zrakové vnímání – skládání obrázků, pexeso, knihy, stíny,
více X méně, pod X nad
  • námětové hry: stavění domečků/hnízd pro zvířátka/ptáčky
  • pohybová hra: „Na kočku a vrabce“ – poskoky, pozornost, rychlá reakce
  • výtvarné a pracovní činnosti: „Krmítko“
  • vycházky po okolí - hledání znaků, vyhledávání zvířat a ptáků + jejich životní podmínky a péče o ně, určování stop, hry s přírodninami, krmení ptáčků