Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Z pohádky do pohádky

Datum: 19. 02. 2024 - 01. 03. 2024

Téma: týdenní plán

Tématický celek zaměřený na pohádky, seznámení dětí se světem pohádek a vítězstvím dobra nad zlem.
  • Poslech pohádek, vyprávění
  • Dramatizace
  • Kresba, výtvarné ztvárnění
  • Matematická pregramotnost
  • Posloupnost
  • Hry, cvičení, překážková dráha
  • Říkadla a písničky- rytmizace
ÚTERÝ- plavání pro přihlášené děti, STŘEDA- angličtina s agenturou Spěváček, ČTVRTEK- angličtina pro předškoláky s p. uč. Monikou 19.2. TESTY ŠKOLNÍ ZRALOSTI- pro přihlášené  děti- v dopoledních hodinách 21.2. Konzultace s paní psycholožkou z PPP P9