Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Z pohádky do pohádky

Datum: 22. 02. 2023 - 10. 03. 2023

Téma: týdenní plán

Seznámit děti s různými pohádkami, podporovat v dětech fantazii, představivost a dramatické schopnosti a dovednosti. Vzbudit v dětech zájem o psanou podobu jazyka.
  • Rozhovory, četba, prohlížení knih
  • Cvičení s padákem
  • Výtvarné tvoření
  • Dějová posloupnost
  • IT- matematická pregramotnost (více x méně)
  • Dramatizace, logopedická prevence, gymn. jazyka
  • Kde bydlí...
  • Hry smyslové, didaktické ..atd.
  • Divadelní představení pondělí 6.3.
  • Návštěva knihovny úterý 7.3.-prosíme o vhodné oblečení
Zapojte se prosím do projektu ,,Čtení z knížky Příběhy pejska a kočičky,,- kdo by měl ještě zájem domluvte se s paní učitelkou na třídě. Děkujeme, těm kteří nám předčítali.