Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Vítej, jaro!

Datum: 06. 03. 2022 - 11. 03. 2022

Téma: Vítej, jaro!

Integrovaný blok: Cesta přírodou
  • Budeme si vyprávět o změnách v jarní přírodě
  • Seznámíme se s prvními jarními květinami a proč je důležité je  ve volné přírodě chránit
  • Práce s motivačními obrázky a knihami.
  • Nácvik písně "Na jaře"
  • Tvorba  obrázku s motivem jarní květeny
  • Pracovní listy s motivem jarní přírody(předmatematické představy, grafomotorika)
  • PH "Na včeličky"
  • Logopedická prevence, rytmizace slov, jarní říkadla
  • Procházky po okolí MŠ a pozorování rozkvetlé přírody, opakování názvů květin, stromů a keřů
  • Volné hry na zahradě MŠ
Přejeme Vám úspěšný týden, paní učitelky Hanka, Míša a paní asistentka Karolína