Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Velikonoce – vrbová pomlázka

Datum: 27. 03. 2023 - 05. 04. 2023

Téma: Velikonoce – vrbová pomlázka

Termín:27.3. – 5.4.2023
  • seznámení dětí s tradicí Velikonoce a
(symboly – vajíčko, beránek, pomlázka, zajíček, koleda)
  • rozhovory o Velikonocích
  • procházky po okolí – vnímat krásu každodenního života v přírodě ( jaro se probouzí/příroda se probouzí)
  • nové básničky, písničky a říkanky na jarní tématiku – kolada
  • hra na hudební nástroje
  • pohybové dovednosti – rozvoj hrubé motoriky
 ( dráha pro králíčka, hod na cíl, přeskoky, sbírání vajíček..)
  • výroba na velikonoční jarmark – lepení, stříhání, kreslení, malování vajíček..
  • grafomotorika – pravolevá orientace, pod, nad vedle, správné držení tužky
  • opakování – jméno, příjmení, bydliště, věk..
  • pohádka o zajíčkovi – porozumět čtenému textu, umět o pohádce vyprávět, rozvíjení slovní zásoby