Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

V zemi Ferdy Mravence

Datum: 15. 04. 2024 - 19. 04. 2024

  • Seznámení dětí s tématem. Čemu říkáme hmyz?
  • Pozorování brouků v přírodě
  • Prohlubování poznatků o broucích(druhy, způsob života, stavba těla).
  • Naučíme se logopedickou básničku:

Letí motýl nad školkou, nad lesem a nad loukou.

(Letí sem, letí tam, letí, letí, letí k nám.:)

Letí motýl nad školkou za klukem a za holkou.

(Letí sem, letí tam, letí, letí, letí k nám.:)

  • Společná práce
  • Výtvarné a pracovní činnosti
  • Poslech písniček o hmyzu
  • Četba/prohlížení – KNÍŽKA FERDY MRAVENCE
  • Smyslohraní – mravenčí čich
  • Pohybové hry

Pátek 19. 4 SKŘÍTKY KRMIT POVOLENO