Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

TÝDEN ŠKOLÁKEM

Datum: 08. 04. 2024 - 12. 04. 2024

Minulý týden jsme navštívili ZŠ Litvínovská 600, děti byly nadšené a proto bude tento týden věnován škole. Vyzkoušíme i samostatnou práci v centrech aktivit. Jestli má někdo z dětí aktovku, může jí přinést ukázat kamarádům. PONDĚLÍ  - ČESKÝ JAZYK - sluchová percepce, zrakové vnímaní, grafomotorika                                                                  ÚTERÝ - MATEMATIKA - předmatematické představy, posloupnost, rozdíly                                                                          STŘEDA - HUDEBNÍ VÝCHOVA - nácvik písně, práce s melodii, hra na hudební nástroj                                                    ČTVRTEK - PRVOUKA - svět kolem nás, vycházka do okolí                                                                                                          PÁTEK - VÝTVARNÁ VÝCHOVA - volné téma - obrázek z geometrických tvarů úterý - plavání                                                                                                                                                                                           středa - AJ Spěváček                                                                                                                                                                               čtvrtek - AJ pro předškolní děti