Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

TŘI KRÁLOVÉ

Datum: 03. 01. 2024 - 05. 01. 2024

Tři dny se budeme věnovat třem králům, kteří přinesli dary. Budeme tvořit, zpívat a vyprávět.
  • zážitky z vánoc - vyprávění
  • nejlepší dárek - co to bylo a proč?
  • TŘI KRÁLOVÉ  - předčtenářská gramotnost - práce s příběhem
  • předmatematické představy - kdo šel první, prostřední, poslední
  • výtvarné ztvárnění
  • písnička My tři králové - rytmizace s hudebními nástroji