Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Ten dělá to a ten zas tohle……..

Datum: 20. 05. 2024 - 24. 05. 2024

Tento týden začneme známou písničkou a budeme si povídat o řemesle a povolání. Čím chtějí Vaše děti být?
  • co je řemeslo a co je povolání
  • pohybové hry k tématu
  • výtvarné a polytechnické ztvárnění řemesel
  • písničky a říkanky k tématu
  • předmatematické představy
  • předčtenářská gramotnost - četba příběhů k tématu
úterý - plavání pro přihlášené děti středa - AJ Spěváček pro přihlášené děti čtvrtek - AJ pro předškoláky