Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Tatínkové mají svátek

Datum: 13. 06. 2022 - 18. 06. 2022

Téma: Tatínkové mají svátek

  • Samostatné vyprávění na téma ,, Můj tatínek"
  • Jak se tatínek jmenuje? Jaké je povolání tatínka?
  • Proč mám tatínka rád?
  • Budeme tvořit z papíru, barev, stříhat, lepit
  • Budeme procvičovat sluchovou a zrakovou percepci
  • Budeme zpívat a rytmizovat básně
  • Seznámíme se s písní “Můj tatínek“
  • Budeme cvičit a hrát pohybové hry
  • V pondělí divadlo Hudební pohádky
  • Ve středu od 15.30 Loučení s předškoláky-odpolední akce s rodiči