Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Svět kolem nás: SÍLA ŽIVLŮ

Datum: 12. 06. 2023 - 15. 06. 2023

  • termín - 12.6. - 16.6.2023
 
  • jsou základní přírodní živly a jak se projevují v prostředí každý den se seznámíme s jedním ze živlů proč jsou voda, vzduch, oheň a země důležité – jejich význam i možná rizika (bezpečnost u vody, u ohně)
  • proč musíme chránit svět kolem nás, aby zůstal v rovnováze hledání přírodních živlů v našem nejbližším okolí výtvarné ztvárnění živlů (malba, stříhání, lepení) hudebně-pohybové hry – vyjádření živlů pomocí jednoduchého tance a Orffových nástrojů
  • naučíme se písničku „Kolik je na světě...“ a „Kapička vody“ experimenty s vodou, vzduchem, světlem i zeminou (výroba modelu krajiny, chytání vzduchu do balonku, sázení semínek do země, tvoření modelu sopky...) dětské encyklopedie jako způsob poznávání světa kolem nás
    • Den otců
 
  • 13. 6. návštěva akce Voda je život – důležitost vody ve městě, která se koná v Parku přátelství na Proseku
  • 15. 6. Rozloučení s předškoláky (15.30) a přespávání v MŠ pro děti, které odcházejí do základní školy