Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Svatý Martin na Koni

Datum: 06. 11. 2023 - 17. 11. 2023

Téma: Svatý Martin na Koni

Týdenní plán: 6.11. – 17.11.2023
 • Vyprávění legendy o sv. Martinovi – pochopení hodnot mezilidských vztahů
 • Dramatizace příběhu
 • Znaky zimy, změny počasí
 • Rozvoj jazykových dovedností – písničky, říkanky, hádanky, vytleskávání slabik
 • Rozvoj předmatematických a
 • předčtenářských dovedností
 • Prostorová orientace – nad, pod, vlevo, vpravo, nahoře, dole
 • Gymnastika mluvidel, logopedická prevence
 • Výtvarné aktivity – lepení, stříhání, malba, kresba
 • Třídění X porovnávání (víc/méně)
 • Omalovánky
 • Grafomotorické listy
 • Procházka po okolí
 • Interaktivní tabule