Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Sklízíme plody podzimu

Datum: 20. 09. 2021 - 24. 09. 2021

Téma: Sklízíme plody podzimu

  • básnička - Na zem jablka padají, ptáci křídla zdvihají.
                            Léto balí fidlátka, podzim klepe na vrátka.
  • následná diskuse s dětmi o podzimu, co se děje na podzim, jaké sklízíme plody podzimu
  • cvičení s míči - různé velikosti - koulení míče v prostoru
  • ochutnávka ovoce - smyslové hry - poznávání ovoce podle hmatu, vůně, chuti, vzhledu
  • modelování ovoce
  • píseň Pod naším okýnkem - zpěv, rytmizace
  • výtvarná činnost: Kompot - obtiskování, dokreslování
  • hry s čerstvými jablky - manipulace, počítání, píseň Měla babka
  • DÚ: přinést 1 kus podzimního ovoce