Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Sklízíme plody podzimu

Datum: 03. 10. 2022 - 07. 10. 2022

Téma: Sklízíme plody podzimu

 • rozhovory nad obrázky o podzimu, co se děje na podzim, jaké sklízíme plody podzimu
 • cvičení s míči - různé velikosti - koulení míče v prostoru
 • ochutnávka ovoce - smyslové hry - poznávání ovoce podle hmatu, vůně, chuti, vzhledu
 • modelování ovoce
 • píseň Pod naším okýnkem - zpěv, rytmizace
 • výtvarná činnost „Dýně“ – stříhání, lepení, dokreslení
 • rozpoznávání emocí
 • celý týden „Výstava dýní“
 • DÚ na čtvrtek: přinést jeden kus podzimního ovoce
 • v úterý „Dravci a sovy“
 • „F“ zraková a sluchová percepce