Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

ROZMARNÉ POČASÍ

Datum: 23. 10. 2023 - 27. 10. 2023

Téma: Rozmarné počasí

Termín: 23. – 27.10. 2023  
 • Elementární poznatky o počasí a změn v jednotlivých ročních období
 • Oblečení – dle ročního období
 • Grafomotorika – grafomotorické listy
 • Zraková diferenciace – barvy, orientace – nahoře X dole…
 • Geometrické tvary
 • Práce s knížkou – předčtenářská gramotnost
 • Pohádka – „Mráček a kapky“
 • Pojmenovat druhy počasí
 • Protiklady
 • Hledání písmena „V“ v textu
 • Matematická pregramotnost méně X více
 • Výtvarné tvoření, stříhání, lepení
 • Cvičení, pohybové hry
 
24.10. –DIVADLO KLOBĚŽKA „CO MALÍ MEDVĚDI O PODZIMU NEVĚDÍ
25.10. - Angličtina