Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Přišla paní Zima

Datum: 10. 01. 2022 - 14. 01. 2022

Téma: Týdenní plán

  • Charakteristika zimního období – počasí, změny v přírodě
  • Výtvarné aktivity se zimní tematikou – paní Zima, sněhové vločky, sněhuláci
  • Učení básně: „Leden“
  • Učení písně: „Sníh“
  • Rozvoj zrakového vnímání – zimní Dobble
  • Zdokonalování mluvního projevu – artikulační, logopedická cvičení
  • Rozvoj sluchového vnímání – rozlišování slabik, určování hlásky na začátku a konci slova
  • Rozvoj předmatematických představ – zimní počítání
  • Zdokonalování jemné motoriky – uvolňovací cviky zápěstí, grafomotorické pracovní listy
  • Ranní cvičení: skoky ve vzporu dřepmo po dráze destiček s malými kroužky, přenášení předmětů v běhu, umístění do šablon, protahovací cviky s krepovými mašlemi