Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Příroda se probouzí

Datum: 13. 03. 2023 - 31. 03. 2023

Téma: týdenní plán

Navodit radostnou atmosféru z blížícího se jara. Objevovat, pozorovat, všímat si změn v přírodě i ve svém okolí. Seznamovat se s prvními posly jara.
 • Všemi smysly vnímat blížící se jaro
 • Co nám přináší jaro? (více sluníčka, první jarní kytičky, probouzení pupenů, zpěv ptáků…)
 • Hmatové pexeso – pomůcky – šátek, dvojice předmětů
 • Venku na zahradě běhání, poskakování o jedné noze, běh mezi stromy, zdolávání přírodních překážek
 • Házení a chytání míče obouruč, velký i malý míč, vyhazování, kutálení
 • Přeskakování švihadla, gumy, jízda na koloběžce
 • Skákání „panáka“- můžete zapojit i rodiče
 • Házení kamínků na cíl – kdo hodí nejdál
 • Vytváření cestiček, chodníčků z klacíků, dřívek, kamínků, využití přírodních materiálů (šišky, peříčka, ulity od šneků…)
 • Hledání rýmů
 • Opakování a předříkávání básničky
 • Opakování dnů v týdnu, měsíců v roce, ročních období
 • Víš , v kterém měsíci ses narodil?
 • Cvičení obratnosti mluvidel- čertík – blblbl, špulení rtů – děti špulí (vysouvají) oba rty zároveň, vtahování rtů – děti vtahují oba rty dovnitř, zívání, frkání – děti rozkmitají rty výdechovým proudem a vydávají tak zvuk frrrrr…
 • Hra „Na ozvěnu“ –opakuj po mně
 • Zpěv a rytmizace
 • Výtvarné tvoření různými technikami
 • Procvičování pojmů – před, za, na ,pod, vpravo, vlevo
 • Pobyt venku
  • Pozorování naší zahrady, záhony, pozorování okolí
  • První jarní květiny – sněženky, krokusy- najdi a přivoň k nim
  • Posloucháme hlasy ptáků