Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Příroda kolem nás

Datum: 27. 05. 2024 - 07. 06. 2024

Minulý týden jsme se zaměřili na svět lidí a jejich povolání, teď se naopak podíváme více na přírodu.
  • Jak funguje koloběh vody
  • tvoření - stříhání, lepení, skládání papíru - hmyz
  • obrázky z přírodnin - polytechnika
  • život mravence - video, pozorování, tvoření
  • pozorování broučků/hmyzu - prožitkové učení
  • předčtenářská gramotnost - Desatero chování v přírodě
  • sport v přírodě - překážky, nepravidelný terén
  30.5. čtvrtek - Den dětí s IZS - Park Přátelství 31.5. pátek - Oslava dne dětí na zahradě MŠ 4.6. úterý - celodenní výlet - podrobné informace v kalendáři a na nástěnce 5.6. středa - Olympiáda MŠ Prahy 9 - vybrané děti, kteří reprezentují naší MŠ 6.6. čtvrtek - Mikroklima - program v parku Přátelství zaměřený na ekologii a ochranu prostředí