Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Přichází jaro

Datum: 04. 03. 2024 - 08. 03. 2024

Téma: Přichází jaro

 • prohlížení knih a encyklopedií, vyhledávání jarních obrázků a různých projevů počasí na obrázkách
 • cvičení s míčem
 • píseň Sněženka-pohybové vyjádření písně
 • píseň Přišlo jaro-taneček ve dvojicích
 • relaxace Sluníčko
 • společné povídání a naslouchání druhého-opakování poznatků o jaru podle obrazového materiálu
 • rozlišování a pojmenování různých druhů a změn v počasí (nástěnný obrázek se symboly počasí) - diskuse a manipulace s obrázky
 • báseň – Sněženky
 • říkadlo Zimo, táhni pryč - rytmická deklamace slov, určování počtu slabik
 • řazení obrázků posloupnosti (děj na obrázku)
 • hra Zlatá brána
 • malba na téma – jarní květy – malování temp.barvami, skládání papíru
 • poslech četby – Jak se objevilo jaro