Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole

Datum: 07. 01. 2024 - 31. 01. 2024

„Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole“   formulář je ke stažení na webu MŠ – INFORMACE   V případě uplatnění slevy je nutné přinést vyplněný formulář do mateřské školy do 31. 1. 2024 do třídy, kam dítě chodí. Potvrzený formulář poté bude zpět vydán zákonnému zástupci na jednotlivých třídách.