Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

POHÁDKOVÝ SVĚT

Datum: 03. 03. 2024 - 08. 03. 2024

Téma: POHÁDKOVÝ SVĚT

Týden: 4.3 – 8.3.2024
 • Pohádkové příběhy – četba, kladné/záporné postavy…
 • Práce s knihou – předčtenářská gramotnost
 • Posloupnost příběhu
 • Práce IT
 • PV, VV – lepení, stříhání, kresba, malba
 • Grafomotorika – správný úchop tužky…
 • Logopedická prevence, gymnastika mluvidel
 • Básničky s pohybem
 • Písničky, hádanky
 • Pohybové hry, rozvoj hrubé motoriky, zdravotní cviky
 • Zraková diferenciace – barvy, orientace – nahoře/dole, vpravo/vlevo, před/za, velikost
 • Procházka po okolí MŠ
  4.3. – Plavání 5.3. – AJ 6.3. – AJ 8.3. – Autorské čtení - JÓGA