Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

PODĚKOVÁNÍ

Datum: 27. 06. 2022 - 30. 06. 2022

Milí rodiče, prarodiče a zákonní zástupci, děkujeme Vám všem za spolupráci v tomto školním roce, který se pomalu blíží do finále. Všechny děti udělaly ve školce pokroky, někdo menší a někdo větší. Každopádně každé dítě ušlo velký kus předškolní cesty, na které bude pokračovat ve čtvrtek 1. září 2022 ať už v naší školce, nebo základní škole. Díky všem, kteří se zapojili  a zúčastnili akcí mateřské  školy. Také děkujeme všem rodičům za čas, který věnovali vyplnění dotazníku, který je pro nás důležitou zpětnou vazbou pro zjištění našich silných a slabých stránek a také námětů na zlepšení v mateřské škole. Přejeme Vám prázdniny plné smíchu, slunečních paprsků a pohody. Kolektiv zaměstnanců MŠ