Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

PLODY PODZIMU

Datum: 16. 10. 2023 - 20. 10. 2023

Téma: Plody podzimu

Termín: 16. – 20.2023  
 • plody podzimu – kaštany, žaludy, šípky, houby, jeřabiny…
 • rozhovory co nám přináší podzim
 • předškolní gramotnost – práce s knížkou, encyklopedii
 • třídění – dle barvy, tvaru, velikosti
 • grafomotorické listy – správný úchop tužky
 • poznej v textu písmeno „P“
 • pohybové hry, zdravotní cviky
 • logopedická prevence, gymnastika mluvidel
 • říkanky, písničky s pohybem
 • pohádky-porozumění textu
 • VV, PV – stříhání, lepení, kresba, malování
 • Práce s interaktivní tabulí
 • Hádanky
 • Procházka v po okolí MŠ