Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Plody podzimu

Datum: 13. 09. 2021 - 24. 09. 2021

Téma: týdenní plán

Co nám podzim přináší ... Procházka po okolí MŠ. Rozeznávání stromů a keřů- pojmenování, užitek a způsob zpracování.
 • Výtvarné činnosti- trhání papíru, otisky
 • Stříhání, kresba
 • Písničky s pohybem, říkadla, rytmizace,
 • Logopedická prevence, gymnastika mluvidel
 • Interaktivní tabule
 • Třídění, porovnávání
 • Zkoumání lupou
 • Předčtenářská gramotnost
 • Grafomotorické cvičení, zapojení  hlásky ,,P,,
 • Pohybové hry, zdravotní cviky
ÚKOLY BUDOU DĚTI DOSTÁVAT VE ČTVRTEK - hotový zpátky donesou v pondělí/ kresba- tužka, pastelka- NE propiska , fix! Na nástěnce ještě najdete zadání. Najděte si prosím chvilku, poraďte jim, ale nic za děti NEDĚLEJTE. Nechte si vyprávět, co ve školce prožily... Trénujte s dětmi-
 • správný úchop celého příboru, tužky
 • sebeobsluhu- oblékání, wc...
 • napsat tiskacími písmeny své jméno- nejprve přepsat z předlohy
Dotazy vám rády zodpovíme. Hezký týden Markéta a Linda