Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Padá barevné listí

Datum: 14. 11. 2022 - 25. 11. 2022

 • Seznámení s tématem
 • Na vycházce sbíráme různé listy – určujeme stromy, pozorujeme tvar, barvu, strukturu listu.
 • Cvičení s barevnými listy
 • Tvoření z keramické hlíny
 • Četba pohádky Spadlístek a Malovánek
 • Pracovní listy s danou tématikou
 • Píseň – Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad
 • Básnička – Listopade, listopade, už mi zima listí krade
 • Básničky s pohybem
 • Společné tvoření skřítka Podzimníčka
 • Výtvarná činnost: otiskujeme listy... vytváříme obrázky - co nám to připomíná, dokreslujeme tuší
 • Zraková a sluchová percepce ,,G“
 1. 11. Program ,, Hlavně ať se nevzbudí