Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Můj den

Datum: 06. 06. 2022 - 10. 06. 2022

Téma: Můj den

Integrovaný blok: Cesta společná
  • Povíme si něco o pravidelném denním režimu
  • Zopakujeme si pojmy jako ráno, poledne, večer, přidáme pojmy jako dopoledne a odpoledne
  • Časová posloupnost, logická představivost
  • Logopedická prevence
  • Grafomotorická cvičení
  • Hry na zahradě i ve třídě
  • Stvoříme výtvarné dílo na námět denních fází
  • Budeme si prohlížet knihy, diskutovat o obrázcích
Vážení rodiče, V úterý  7.6. se chystáme na výlet do zooparku Zelčín. Moc Vás prosíme. uhraďte peníze na vstupné nejpozději v pondělí 6.6. odpoledne!!!Dětem s sebou dejte vhodné oblečení, obuv , pokrývku hlavy. S sebou: svačinu, která nepodléhá zkáze. Moc Vás prosíme, z bezpečnostních  NE žádné bonbóny(zvláště ne ty tvrdé), žvýkačky, oříšky apod. Pití v lahvi s pítkem, ne šroboubovací.  Své dítě si vyzvedněte nejpozději do 15.30, příchod prosíme do 7.45. Podrobnější informace na webu MŠ, na nástěnce Modré třídy a u pedagogů. Též moc prosíme o dodání papírových kapesníků Přejeme příjemný týden, paní učitelky Hanka, Míša a paní asistentka Kája