Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Moje tělo, moje zdraví

Datum: 02. 10. 2023 - 06. 10. 2023

Téma: týdenní plán

Děti se v týdenním tematickém bloku seznámí s upevňováním svého zdraví prostřednictvím sportování, zdravé stravy, vitamínů. Seznámí se také s prevencí před onemocněním a dodržováním správných hygienických návyků.
  • Kresba postavy, popis
  • Co lidskému zdraví prospívá, co škodí
  • Logopedická prevence, gymnastika mluvidel
  • Cvičení, protahovací a posilovací cviky, pohybové hry
  • Výtvarné tvoření
  • Příběh s obrázky- předčtenářská gramotnost
  • Matematická pregramotnost - méně x více
  • Prostorová orientace- nahoře, dole, nad, pod
  • Pátek 6.10. program pro děti- O správném nácviku čištění zubů- příchod do 8.00 hodin