Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

MOJE RODINA

Datum: 15. 05. 2023 - 19. 05. 2023

Téma: MOJE RODINA

MOJE RODINA Týdenní plán – 15.5.-19.5.2023
 • jednotlivé příbuzenské vtahy v rodině
(bratr, sestra, strýc, teta, babička, děda..)
 • rozhovory s dětmi o tom, co si představuje pod slovem domov, rodina, vztahy
 • jak se jmenují jejich členové rodiny, povolání, věk, co rádi dělají ...
 • grafomotorika, posloupnost, zrakové vnímání, pravolevá orientace, nahoře/dole
 • lepení, skládání, stříhání, malba
 • dramatizace – rodina a já
 • rytmizování na tělo, hra na nástroje
 • kresba lidské postavy – rodina, vlastní portrét
 • pohybové hry
 • písnička „Mámo, táto..“
 
 • 17.5.2023 – Fotografování
 • 18.5. Divadlo Plaváček v MŠ
 • 18.5. DEN RODINY