Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Moje město

Datum: 22. 05. 2023 - 26. 05. 2023

Téma: Moje město

MOJE MĚSTO Týdenní plán – 22.5. – 26.5.2023  
 • seznamování se s prostředím, ve kterém žiji
 • bezpečně znát své jméno, adresu, jména svých rodičů
 • osvojení si situace – Jak se zachovat, pokud se ztratím
 • malba, kresba-domů, paneláků, mostů, kostelů …
 • osvojení si poznatků o bezpečném pohybu na chodníku a přecházení vozovky
 • stavba v písku, hra hledání pokladu v písku
 • stavba příbytků pro skřítky v lese z přírodnin
 • stavebnice LEGO, kostky – silnice, město, mosty
 • pohádka – „Tři prasátka“
 • píseň s pohybem: „Zlatá brána
 • Dramatizace – „Boudo, budko“
 • 23.5. – Vanda a Standa
 • 24.5. – Kostel na Proseku
 • 24.5. - AJ
 • 24.5. – Canisterapie
 • 25.5.- Mikroklima
 • 26.5. - Divadlo v MŠ