Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Kvete celá zem

Datum: 23. 05. 2022 - 27. 05. 2022

Téma: Kvete celá zem

Integrovaný blok: Cesta přírodou
  • Budeme si vyprávět o květinách, které se objevují v přírodě v tuto dobu a naučíme se je poznávat dle obrázků
  • Dotkneme se významu včel pro zdravý život v přírodě
  • naučíme se jednoduché, květinové říkanky
  • vytvoříme si "pole vlčích máků"
  • Také nás čekají jednoduchá grafomotorická cvičení
  • Společný zpěv u klavíru
  • Prohlížení knih a obrázků s přírodní tématikou
  • Vycházky do přírody s pozorování květin a života na louce
  • Cvičení ve třídě i na hřišti(Olympiáda)
  • Nová pohybová hra: Na včeličky na rozkvetlé louce
Přejeme Vám slunečný týden, paní učitelky Hanka a Míša a paní asistentka Karolína 25.5.Preventivní vyšetření pohybového aparátu(pro předem přihlášené děti)