Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Kouzelný adventní čas

Datum: 28. 11. 2022 - 22. 12. 2022

Téma: Kouzelný adventní čas

Integrovaný blok: Cesta sváteční
  • Seznámení s tradicemi adventu pomocí příběhů i obrázků(sv.Mikuláš, Lucie, adventní věnec, cukroví, stromeček, obdarování
  • Nácvik  nových písní , koled, básní s adventní/vánoční tématikou
  • Prohlížení knih, čtení krátkých povídek/pohádek(Pohádky vánočního zvonku, "Ježíšek")
  • Příprava vánoční besídky
  • Vycházky do okolí MŠ, hry v přírodě, pozorování adventní výzdoby, cvičení na hudbu z cd, ,cvičení s padákem, PH(Čertí honička, Na barevný věnec
  • Vysvětlení symbolů a pojmů spojených s vánocemi a adventem (křížaly, pučálka, advent, jesličky, betlém...)
  • Tvoření s nádechem adventu(přáníčka),keramika
  • Zpěv u klavíru, log.prevence(Logopedie v čertí školce)