Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

KOULELO SE, KOULELO

Datum: 12. 09. 2022 - 16. 09. 2022

Téma: TÝDENNÍ PLÁN

Tento týden bude sladký a šťavnatý jako jablíčka, která dozrávají všude kolem nás. Budeme si povídat o podzimním ovoci, ochutnáme si některé druhy a vytvoříme společně strom s jablky.
  • obrazový materiál - ovoce
  • básnička k tématu "Ušišlané mušky" a "Švestky"
  • říkanka "Měla babka" s tanečkem
  • tisk temperovými barvami - jablka, hrušky
  • grafomotorická cvičení - kreslení na velkém papíře
  • procházka do okolí - pozorování  dozrávajícího ovoce
  • cvičení s míčky s říkankou Koulelo se, koulelo
čtvrtek - odpolední akce s rodiči - oslava 40.výročí MŠ