Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

KONZULTACE RODIČŮ

Datum: 10. 02. 2023 - 26. 02. 2023

Vážení rodiče, máme polovinu školního roku za sebou, děkujeme všem  za spolupráci a těšíme se na společné zážitky ve II. pololetí školního roku 2022/2023. Děti udělaly spoustu pokroků a naučily se nové věci, u některých však přetrvávají dílčí problémy v určitých oblastech. Rodiče těchto dětí budeme informovat do poloviny měsíce února a domluvíme se na společném řešení. Termín konzultace bude ve druhé polovině února. Ostatním rodičům, kteří se chtějí informovat o pokrocích svého dítěte nabízíme také možnost konzultace. Termíny konzultací budou vyvěšeny na jednotlivých třídách. Konzultace trvá cca 15 minut a je nutné ji nahlásit učitelkám na třídě. Těšíme se na spolupráci.                                    učitelky MŠ