Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

KDYŽ JSEM BYL MIMINKO

Datum: 09. 05. 2022 - 13. 05. 2022

Téma: KDYŽ JSEM BYL MIMINKO

  • Rozhovory a vyprávění o tématu
  • Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla
  • Didaktické hra „Běh životem“
  • Báseň „Když narodí se maličký“
  • Prohlížení knížek, encyklopedií
  • Námětové hry na téma rodiny
  • Samostatný slovní projev na dané téma
  • Poznávací hra: „Poznej kamaráda“- Děti si přinesou fotografii, když byly miminko a ostatní budou hádat, kdo to je a následně porovnají, jak se kdo změnil.
  • Píseň “Ukolébavka pro broučka“
  • V úterý 10.5. Canisterapie
  • DÚ: ve čtvrtek 12.5. přinést fotografii, na které jsem miminko