Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Kamarád les je domov zvířátek

Datum: 12. 09. 2022 - 23. 09. 2022

Téma: Kamarád les je domov zvířátek

Integrovaný blok: Cesta přírodou
  • budeme se seznamovat s přírodou lesa a jejími obyvateli
  • seznámíme se s důležitými pravidly, jak se v lese a v přírodě  chovat
  • v případě vhodného počasí půjdeme na malou vycházku do přírody, kde si vyzkoušíme nově nabyté znalosti:)
  • také si osvojíme hru a cvičení s míčem, správnou techniku házení, chytání a koulení ve dvojicích
  • budeme s prohlížet knihy a encyklopedie s obrázky přírody, lesních zvířat a  rostlin
  • s pomocí motivačních obrázků si budeme osvojovat správné názvy zvířat, stromů a některých rostlin
  • vytvoříme si kolektivní výtvarné dílo na velký formát:)
  • naučíme se nové pohybové hry(Na zajíčka, Na vlka..)
  • také budeme zpívat, tančit a naučíme se tematické básničky, říkadla a písničky
Akce MŠ: Ve čtvrtek 15.9..2022 proběhne v naší MŠ oslava 40. výročí vzniku naší mateřské školy. Všechny srdečně zveme. Podrobnější informace na webu MŠ, nástěnkách a u pedagogů. Úspěšný týden přejí paní učitelky Hanka a Pavlína