Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Jaro už je tu

Datum: 20. 03. 2023 - 31. 03. 2023

 • Seznámení s tématem (změny počasí, květiny, květiny/keře/stromy, které kvetou.)
 • prohlížení knih a encyklopedií, vyhledávání jarních obrázků a různých projevů počasí na obrázkách
 • Písně, ve kterých se vyskytuje nějaký druh počasí (Prší, Foukej, foukej, Maluje sluníčko)
 • Jarní pranostiky
 • Cvičení s míčem a padákem
 • Jarní pohybové hry
 • Tvoření s keramickou hlínou
 • Výroba společného herbáře
 • Seznámení s písní Sněženka-pohybové vyjádření
 • Poslech písně Přišlo jaro-pohybové vyjádření
 • Pracovní listy-jarní květy
 • Seznámení s básní– Sněženky
 • Říkadlo Zimo, táhni pryč - rytmická deklamace slov, určování počtu slabik
 • Malba jarních květin
 • Stavba jarního záhonku z různých materiálů
 • Poslech četby – Jak se objevilo jaro
 • Procházka po okolí, hledání jarních květin, broučků…
 • Zraková a sluchová percepce písmenko ,,C“

     Čtvrtek 16. 3. Bubnování se Susha

Úterý 21. 3 Světový den Downova syndromu