Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

JARNÍ MLÁĎATA

Datum: 11. 04. 2023 - 21. 04. 2023

Již na velikonoce jsme si povídali o zvířátkách, která jsou typická pro tyto svátky. Se zvířátky budeme pokračovat ještě čtrnáct dní. Všechno v přírodě se probouzí a na svět příchází mláďata.
  • zvířata, kterým se říká domácí zvířata
  • zvuky zvířat - sluchová hra "Kdo dělá?"
  • písnička "Když jsem já sloužil"
  • obrazový materiál - přiřazování mláďat, třídění zvířat a ptáků
  • pracovní listy - grafomotorické cvičení s říkankami
  • čím jsou zvířata užitečná
  • básnička "Na dvorečku"
  • výroba encyklopedie ptactva - symboly, které si děti navrhnou
  • výroba ptáčků v hnízdě - polytechnika, malování, lepení, stříhání
  • dechová a artikulační cvičení
12.4. -středa CANISTERAPIE  v odpoledních hodinách 19.4 - středa O VODNÍKU ŘEŠÁTKOVI 21.4. - DEN ZEMĚ -  projektový den