Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Já a moji kamarádi

Datum: 01. 09. 2021 - 10. 09. 2021

Téma: Já a moji kamarádi

Integrovaný blok: Cesta Společná
  • Společné seznamování s dětmi, postupná adaptace
  • Hravou formou si přiblížíme pravidla mateřské školy, seznámíme děti s jejich značkami a s (téměř:) všemi prostorami naší mateřské školy
  • Pokud počasí jen trochu málo dovolí, půjdeme se podívat na zahradu MŠ a pohrajeme si:)
  • Hry s padákem
  • Říkadla na posílení prosociálních vztahů mezi dětmi
  • Společný zpěv u klavíru
  • Práce s temperovými  barvami, omalovánky
  • Cvičení na hudbu z CD s využití jednoduchých prvků jógy, jednoduché pohybové hry( Ježek, Zajíček)
Vážení rodiče, milé děti, Vítáme Vás v  Modré třídě!! Vykročme do nového školního roku pravou nohou a s úsměvem na tváři:) Moc se  na Vás těšíme! Též přejeme všem úspěšný týden!! Paní učitelky Hanka Nájemníková a Míša Hašková