Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Já a moji kamarádi

Datum: 04. 09. 2022 - 09. 09. 2022

Téma: Já a moji kamarádi

Integrovaný blok: Cesta společná
  • Adaptace nově přijatých dětí do naší třídy
  • Seznámení s novými kamarády, pedagogy i provozním personálem
  • Hravou a zábavnou formou představíme nově příchozím dětem třídní a školní pravidla(a s těmi staršími si je zopakujeme:)
  • Postupné seznamování s prostředím a prostorami školky
  • Čekají nás výtvarné činnosti posilující pozitivní vztah k prostředí školky a novým kamarádům
  • Opakování značek a a jmen kamarádů
  • Společný zpěv u klavíru
  • Hry s padákem
  • Společné hry s herními komponenty na zahradě školky
  • Upevňování hygienických návyků a nácvik sebeobsluhy
Přejeme Vám úspěšný týden, paní učitelky Hanka a Pavlína